“ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

zondagmiddag 26 februari 2017, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “‘Wat menselijk wenselijk is’

Medewerking wordt verleend door :
mannenensemble Into my Heart onder leiding van Bart Hoekstra
Zondagmiddag- projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist: Tjaco van der Weerd
piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: pastor Theo L.M.M. van der Sman

Samenzang voorafgaand:

Joh de Heer 523 veilig in Jezus armen geheel

Ev liedbundel no 186 a wees mijn leidsman trouwe Here geheel

Ev liedbundel no 289 ik geloof in God de vader geheel

Into my heart zingt:

Houd mij vast

Heer wees mijn gids
Samenzang :
Ev. Liedbundel no 371 Mijn Jezus ik houd van U geheel

Projectkoor zingt: Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.

Welkom door pastor Theo van der Sman

Gezangen voor de liturgie 483 (op de melodie van psalm 134) in wisselzang, kom Schepper geest

Gezangen voor de liturgie 401 Aanbidt en dankt Uw vader God

Into my heart zingt:
• Wie gelooft tot aan het einde

• Give us Your mercy
Vertaling;
Heer vergeef, o Heer vergeef, Geef ons genade, o Heer vergeef
Kyrie Eleison, Geef ons genade, Kyrie Eleison.
Christus, Eleison, Geef ons genade, Christus Eleison.
Zingen ev liedbundel no 58 Zoek eerst het Koninkrijk van God in canon
geheel

Bijbellezing Johannes 5, 1-8 Willibrordvertaling

GENEZING VAN DE LAMME VAN BETESDA
Daarna ging Jezus, omdat er een feest van de Joden was, op naar Jeruzalem.
Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Betesda geheten, met vijf zuilengangen.
In die gangen lag altijd een groot aantal gebrekkigen: blinden, lammen en mensen met verschrompelde ledematen (te wachten op het in beweging komen van het water,
Van tijd tot tijd daalde namelijk een engel in het bad neer en bracht het water in beroering. Wie dan het eerst na de beweging van het water er inging, werd genezen, wat voor kwaal hij ook had).
Nu was daar een man die al achtendertig jaar lang gebrekkig was.
Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij reeds lang zo lag, zei Hij tot hem: “Wil je gezond worden?”
De zieke gaf Hem ten antwoord: “Heer, ik heb niemand om mij, wanneer het water bewogen wordt, in het bad te brengen en terwijl ik ga, daalt een ander vóór mij er in af.”
Daarop zei Jezus hem: “Sta op, neem je bed op en loop.”
Overdenking: ‘Wat menselijk wenselijk is’’

Zingen gezangen voor de liturgie 478 Jezus die langs het water liep geheel

Projectkoor zingt:

You raise me up
ned.vert. U tilt mij op, zodat ik op bergen kan staan, over stormachtige zeeën durf te lopen, ik ben sterk waarin ik op Uw schouders mag rusten.

How great Thou art (ned.vert. O Heer mijn God, als ik het wonder van Uw schepping aanschouw, dan zingt mijn ziel: hoe groot zijt Gij!)

Samenzang gezang 460 rode liedboek 1, 2 en 3 loof de Koning heel mijn wezen

Into my heart zingt De Storm
Dankgebed en woorden van dank

Collecte

Slotlied ev liedbundel no 270 ga nu heen in vrede geheel
Weekend Belgie en Zeeuws-Vlaanderen
Van vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni organiseren ds. Hans en Jenny van Ark een weekend naar het mooie België en Zeeuws-Vlaanderen.
We reizen met een touringcar van de vertrouwde firma van Marion uit Dronten. Vertrek om 8.00 uur vanuit Wezep. We brengen de vrijdag in ‘s Hertogenbosch door. We bezoeken de bekende St. Jan’s Kathedraal, maar ook de veel minder bekende naastgelegen Protestantse Kerk, die op moderne wijze heel fraai is gerestaureerd. In Den Bosch gebruiken we ook de lunch en tegen het eind van de middag vertrekken we naar St. Laureins in Belgisch Vlaanderen.
Een oud klooster is daar verbouwd tot degelijk eenvoudig hotel. De oude kloostergangen en grote kloosterruimtes zijn nog goed herkenbaar. In dit hotel verblijven we twee nachten en gebruiken we ook het ontbijt.
Zaterdag 24 juni is een echte België dag met bezoek aan de historische steden Gent en Brugge. Aan het einde van de middag flaneren we samen over boulevard van Knokke. Verbaas u over de chique geklede Belgen.
Zondagmorgen 25 juni wordt om 10.00 uur de kerkdienst in Cadzand bijgewoond. Ds. Hans van Ark gaat daar voor en Jenny van Ark bespeelt het orgel. Daarna is er een koffieontmoeting met de gemeente van de Zuid-West Hoek van Zeeuw Vlaanderen. Voordat we naar huis gaan, wacht in Zeeuw Vlaanderen nog een leuke verrassing. We verwachten tegen het eind van de zondagmiddag terug te zijn in Wezep.
De kosten van deze reis bedragen 285 euro. Dat is inclusief busreis, twee overnachtingen, drie lunches, twee warme maaltijden en alle excursiekosten. Toeslag voor 1 persoonskamers 15 euro per nacht. De prijs gaat uit van een minimum groepsgrootte van 30 personen.
Opgave bij Beertje van Enk (tel. 06-38196692 of email enkvanb@gmail.com ),
Kosten kunnen betaald worden op rekening
Herv. Pauluskerk reizen Wezep NL67RABO 0370 2675 40

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

• De volgende Zingen onder de Peperbus is op zondagmiddag 26 maart 2017 met koralen uit de Mattheus Passion met strijkorkest, projectkoor, organist en solist Jacob Schenk
• Achter in de kerk ligt het programmaoverzicht voor de rest van dit seizoen
• Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom: NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
• Voor de tekst van de liturgie en de overdenking, zie www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl